دام

هی باید بیشتر بنویسم

هی کمتر می نویسم

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%d8%af%d8%a7%d9%85/trackback/

ارسال دیدگاه