متاهلانه گی۳۳

نباید وقتی از هم نشینی هم، دور می شوم، بلافاصله سراغ گوشی ام بروم، شاید فکر کند مزاحمم بوده و من کاری داشته بوده ام..

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%db%8c33/trackback/

ارسال دیدگاه