متاهلانه گی۳۵

نباید خلف وعده کنم؛ او روی قرارهایمان حساب باز می‌کند..

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%db%8c35/trackback/

ارسال دیدگاه