متاهلانه گی۳۶

نباید هیچ‌وقت، و در هیچ شرایطی، قولی بدهم که نمی‌توانم؛ بلندپروازی‌های دور و دراز و نرسیدن‌های بعدش، آفت زندگی خواهد شد..

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%db%8c36/trackback/

ارسال دیدگاه