متاهلانه گی۳۷

نباید هیچگاه، روی مسائلی که حساس‌ست دست بگذارم؛ حتی به شوخی، او از برگ گل هم نازک‌تر‌ست..

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%db%8c37/trackback/

ارسال دیدگاه