متاهلانه گی۳۸

نباید زمان عصبانیت، حرفی بزنم که شان‌م را کم کند؛ بعضی چیزها زمان می‌برد تا ترمیم شود..

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%db%8c38/trackback/

ارسال دیدگاه