متاهلانه گی۴۰

نباید هیچ‌گاه از او بخواهم که بخشی یا همه مهریه‌ش را ببخشد؛ شاید فکر کند تمام نشانِ محبتی را که داده بودم پس می‌گیرم..

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%d9%85%d8%aa%d8%a7%d9%87%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%87-%da%af%db%8c40/trackback/

ارسال دیدگاه