چشم‌انتظاری

منتظرم، دوشنبه بشود، لباسم را بپوشم، سرم را پایین بیاندازم و اذن خدمت بطلبم… منتظرم ..

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%da%86%d8%b4%d9%85%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b8%d8%a7%d8%b1%db%8c/trackback/

ارسال دیدگاه