کنج دریایی من

کتابها مرا می خوانند،
سرشار از آرامش می شوم
آرامشی توام با هیجان
در پس هر عنوان،
داستانی و هیجانی
معرفتی، حرفی، روایتی
در پس هر عنوان، فراغتی، هدایتی
کتابها مرا میخوانند.

کتابها مرا می خوانند،

 

کتابخانه ی من. عکس در آبان -۹۳ – مشهد

 

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%da%a9%d9%86%d8%ac-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%86/trackback/

ارسال دیدگاه