گاهی گذشت زمان چیزی را حل نمی کند

قبل ها فکر می کردم هرچه آدم بیشتر بخواند، بزرگتر شود، و متن های بیشتری بنویسد، کم کم راحت تر می تواند بنویسد

اما

حالا کم کم دارم می فهمم که اینطور نیست، هرچه می گذرد سخت تر می شود نوشت، بیشتر که می خوانی، می فهمی چقدر چیزی نداری برای نوشتن

چقدر چیزی ندارم برای نوشتن، چیزی که بیارزد

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%da%af%d8%b0%d8%b4%d8%aa-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%d9%84-%d9%86%d9%85%db%8c-%da%a9%d9%86%d8%af/trackback/

ارسال دیدگاه