یوم ..

یکی از خوبیای قیامت هم به نظرم همین یَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ بودنشه.

آدمها می فهمند که چطور دوست داشته شده بودند. تو می فهمی که چطور آدمها رو دوست داشتی. می فهمی، می فهمند.

و سیه روی شود هرکه در او غش باشد..

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%db%8c%d9%88%d9%85/trackback/

ارسال دیدگاه