ارسال برای اسفند

۱۳۹۷/۱۲/۰۴

فکر نکنید تعطیل است!

نه! اینجا تعطیل نیست. فقط به روز رسانی نمی شود. هاست و دامنه را هر سال تمدید می کنم. دلم اینجاست. خانه ای که ساخته ام‌ش و تعلق خاطر دارم. این روزها در یک سکون و آرامشی افتاده ام که دلخواه است. چند روز مانده به نوروز ۲ سال سربازی ام تمام خواهد شد. اما […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|