ارسال های برچسب زده شده آشغانه ها

2012/09/20

Not in circles!

هر شب هم که در حلقه ی ما، قصه گیسوی تو باشد؛ وقتی در حلقه تو نباشم، در پلاس نمی نویسم!  

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|