ارسال های برچسب زده شده اشک، امام رضا، اعتکاف دانشجویی

2009/09/20

آهوبره

بسم الله گاهی که برای دلم، دلم تنگ می شود، تازه یادم می آید تو هستی… تو هستی و گفته ای که دلت هر وقت برای عطر بهار نارنج ها تنگ شد، گفتی هر وقت صدای هو هو ی یا کریم ها را فراموش کردی، هر زمان آرامش نسیم و بی قراری موج های دریا […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|