ارسال های برچسب زده شده خسته

2010/05/08

این‌یک‌قانون‌است!

یادم باشد همیشههنوز خسته‌تری از من، هستکه مستحق صندلی خالی‌شده‌ی اتوبوس باشد..

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|