ارسال های برچسب زده شده رسوایی

2012/12/27

روز ازل!

ع ش ق به سوم‌بارها به رسوایی خواهد کشید زردرویی و لاغراندامی و بغض‌آلودگی.. اینجا؛ آدمی نباریده و پُر، آنجا.. نمی‌دانم، و این ندانستن، یک روز خواهدم شکست.. پی نوشت: این هم خیلی‌وقت بود که در پیش‌نویس‌های گوشی خاک می‌خورد

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|