ارسال های برچسب زده شده عسر

2010/06/29

آیات زمینی!

زندگی سختی دارد،آسانی هم دارد.. اما فرمود: “ان مع العسر یسرا” .“یسر”ش تویی“عسر”ش منمپس کی وعده‌ی “مع” محقق می شود..؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|