ارسال های برچسب زده شده عطر

2008/09/26

خاک + باران !

عطر آمدن توست که مستم می کند یا بوی خاک های نم خورده؟ چقدر کم دارمت …

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|