ارسال های برچسب زده شده فرهاد جعفری

2010/05/08

هم‌چنان ساکت باش

ایرادی نداردبگذار وقتی صدای شکسته‌شدن استخوان‌هایت رازیر این بار عظیم شنید؛خودش همه چیز را خواهد فهمید ..پانوشت: این متن تقدیم فرهادجعفری عزیز، نویسنده‌ی کافه پیانو، می شود، بپاس بذل نظر، و به بهانه ای.

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|