ارسال های برچسب زده شده من

2008/10/14

آرامش !

نمی دانم آرامش از دستان توست که به وجود من جاری می شود یا اضطراب از وجود من رخت بر می بندد مهم نبود مهم دستان تو بود و بس

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/10/01

دستان خالی !

خدا !نماز عید ، بس که قنوت بستم ، دستام خسته شد.اگه خالی بمونن من خجالت میکشم پیش بقیه از داشتن همچین خدایی ،تو چطور؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/09/27

بانوی من !

مثل شراب ها ، نهبانوی من ، تو در منسر گیجه های بعد ازنوشیدن شرابی …

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|