این روزها

تن‌خسته ام
       در باد
            و منتظر
برای روزهای خوب
     امید
          هنوز آرزو را در من
               می پروراند..
ایستاده م
         برای آمدنت

برچسب ها:

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87%d8%a7/trackback/

ارسال دیدگاه