در جایی دیگر

بسم الله

می خواستم مطالبی را که در قالب گزارش، مقاله، دلنوشته، یا هر چیز دیگر در جاهای دیگر می نویسم یک جا برای خودم بایگانی کنم، این؛ فلسفه ایجاد این برگه هاست.

فهرست:

واقعه نگاری – تلخ و شیرین های سرشماری – روزنامه خراسان

خاطره – کشتی نجات – دوهفته نامه الکترونیک باب الجواد

معرفی اماکن حرم مطهر امام رضا(ع) -۱ در حوالی حرم – دوهفته نامه الکترونیک باب الجواد

معرفی اماکن حرم مطهر امام رضا(ع) -۲ مسجد گوهرشاد – دوهفته نامه الکترونیک باب الجواد

معرفی اماکن حرم مطهر امام رضا(ع) -۳ صحن انقلاب – دوهفته نامه الکترونیک باب الجواد

معرفی اماکن حرم مطهر امام رضا(ع) -۴ سقاخانه – دوهفته نامه الکترونیک باب الجواد

معرفی اماکن حرم مطهر امام رضا(ع) -۵ صحن آزادی – دوهفته نامه الکترونیک باب الجواد

معرفی اماکن حرم مطهر امام رضا(ع) -۶ صحن جمهوری اسلامی – دوهفته نامه الکترونیک باب الجواد

معرفی اماکن حرم مطهر امام رضا(ع) -۷ صحن قدس – دوهفته نامه الکترونیک باب الجواد

معرفی اماکن حرم مطهر امام رضا(ع) -۸ صحن جامع رضوی – دوهفته نامه الکترونیک باب الجواد

معرفی اماکن حرم مطهر امام رضا(ع) -۹ صحن غدیر – دوهفته نامه الکترونیک باب الجواد

مصاحبه – راه اندازی بخش ویژه نامه سایت شجر – شبکه جوانان رضوی

پرونده ویژه – رمضان در تشکل‌ها – شبکه جوانان رضوی

مقاله – نقش رسانه‌ها در عملیات روانی – دانشنامه شبکه جوانان رضوی

مقاله – سواد رسانه چیست و چه مهارتهایی را ارتقاء می بخشد؟ – دانشنامه شبکه جوانان رضوی

دیدگاه (۰)