رمضان در تشکل‌ها

پرونده ی اول پایگاه شبکه جوانان رضوی با موضوع رمضان در تشکل‌ها منتشر شد. و  از این آدرس  قابل مشاهده است.

 

دیدگاه (۰)