بایگانی نویسنده

2013/07/06

بیا

گاهی اوقات عادت می کنی، به گفتن، به نگفتن، به نه گفتن و به خیلی از عادت هایی که شاید من و تو در آن ها شریک باشیم، کسی چه می داند شاید همین شد دلیل ترک عادت هامان. بیا امروز با هم بنشینیم روبروی خورشید و قطره به قطره با هم حرف بزنیم، بیا […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|