ارسال های قرار گرفته در تو نوشت ها

۱۳۹۲/۰۱/۱۵

تو!

این‌بار دیگر برای همیشه، پیشِ هم هستیم.. ؛ بی‌حرف، بی‌حدیث -باد اگر آمد، شناسنامه هامان برای او.. – این‌بار دیگر برای همیشه، پیشِ هم هستیم.. ؛ بی‌حرف، بی‌حدیث -باد اگر آمد، شناسنامه هامان برای او.. – بانوی همیشه‌ی من! دیگر تمام عاشقانه‌هایم، تمام واژه‌هایم جان گرفته‌اند، دیگر تمام “او”های نوشته‌ها، “تو” شده‌اند، و تمام “تو”‌هایم، […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

۱۳۹۲/۰۱/۰۹

این روزها که می گذرد!

وای از این روزها که می گذرد نه در این جهانم و نه در جهانی دِگرم، و تو فقط تو می دانی حال ِ مرا..   نمی شود ننوشت! نمی شود از تو نگفت! نمی توان شوق را پنهان کرد! نمی توان… هعی! ساده و صبور ِ من! چنان کلمات را به پایت بریزم، چنان […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

۱۳۹۲/۰۱/۰۳

به: تو خیلی‌ها خود را برای جنگ آماده می کنند لازم است دیگران خود را برای جهان آماده می‌کنند ضروری است بعضی‌ها خودشان را برای مرگ آماده می‌کنند طبیعی است تو خودت را برای عشق آماده می‌کنی و چقدر بی‌دفاعی از: .  

» باقی این نوشته را بخوانید ...

۱۳۹۱/۱۲/۲۹

بهاریه!

هر سال وقت سال نو که می شود، بهاریه نوشتن ها، سر می گیرد و اما هر سال وقت سال نو که می شود، بهاری در کنارم نیست تا برایش بهاریه ای بنویسم   هر سال؛ بهاریه نمی نویسم تا بهار شود..   پی نوشت: یک عکس بعدا اضافه می شود!

» باقی این نوشته را بخوانید ...

۱۳۹۱/۱۲/۲۷

تو!

آدم گاهی دوست دارد بنویسد؛ فقط از تو فقط برای تو فقط بخاطر تو   گاهی این نوشتن ها ، آنقدر فوران می کند وجودم را؛ هعی.. ؛ همه ش که باید بگذریم از کنار گفتن ها ، از کنار واژه های قشنگ همه ش باید بگذریم از هیاهوی سکوت، از ازدحام حروف؛ از حرفهای […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...