ارسال های قرار گرفته در حذف نوشت ها

2014/11/01

اصلا بیا.

همیشه همینطور بوده ام، هیچ وقت سر خود ننوشته م، باید می نشسته م حالا یا توی گوگل ریدر خدا بیامرز یا الان در اینوریدر، به وبلاگ خواندن، آن وقت ۵-۶تایی ،؛ چه می دانم چند تایی که پست وبلاگ روایت گونه می خواندم، حال نوشتنم می آمد و شروع می کردم به نوشتن. یک […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2013/09/22

UnWritable!

همیشه فکر می کردم زنده بودن یک وبلاگ به نوشتن آن است.. ولی خوب که فکر می کنم می بینم گاهی هم به ننوشتن آن است!  

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2013/03/04

محذوفات۱ – تردید

ممنونم و … و نمی شود دیگر قورتش داد سالها مترصد فرصت بودم؛ و به زبان نیاورده م.. حال اما بر اساس همان فرض دوست داشتنیِ خودم، تنها رفتنش را خوش نمی دارم… ؛     مرددم..  

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|