ارسال های برچسب زده شده اعتکاف

2012/07/27

القدس لنا!

هیچ‌گاه یادم نمی‌رود، نیمه شب اواخر رمضان. همه صف کشیده بودیم، دعوتی ‌ها! خیلی‌ها خانواده هاشان هم در کنار صحن منتظر. ورودی صحن قدس از سمت صحن جامع، اهالی رمضان برای اعتکاف منتظر بودند. ثبت نام کرده بودند، قرعه به نامشان افتاده بود، کارت هاشان را گرفته بودند، و یکی یکی وارد صحن قدس می‌شدند، […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/10/01

به همین سادگی !

یکشنبهدوشنبهسه شنبه اعتکاف تموم شد

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|