ارسال های برچسب زده شده امام

2013/09/26

امام و ما

حضرت امام به یکی از فرزندان خود که از شیطنت بچه اش گله میکرد می فرمودند: من حاضرم ثوابی را که از تحمل شیطنت او می بری، با ثـواب تمـام عبـادات خـودم عـوض کنـم… شاید از بی عرضگی و کم کاری ماست که بعضی خانمها قله ی موفقیت خودشان را مسابقه دادن با مردها در […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/10/01

عج !

مفرد مذکر حاضر !

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|