ارسال های برچسب زده شده باران

2010/05/16

درستایش‌باران

بسم اللهاز بهترین صبح های زندگی ام است این روز ها. وقتی از خواب بیدار می شوم،اول صدایش را می شنوم، چند دقیقه ای در تخت می مانم تا خوب گوش کنممی دانم که به همین زودی ها دلم برای این صدا تنگ خواهد شد، کمی که گذشت، بر می خیزم، می آیم پشت پنجره، […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2009/09/20

عیدی!

زیر آسماندر سکوتاختلاط دو باران راقدم می زدم…

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/09/26

باران !

بی جنبه نباش دیگه ، حالا یه بارون اومد ها!

» باقی این نوشته را بخوانید ...

خاک + باران !

عطر آمدن توست که مستم می کند یا بوی خاک های نم خورده؟ چقدر کم دارمت …

» باقی این نوشته را بخوانید ...

باران !

باران که می بارد ، تو در راهی ؟؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...

باران !

باران با حضور تو معنا می شود ای طراوت بهاری من …

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|