ارسال های برچسب زده شده تشییع شهدا

2012/08/11

خبر ویژه!

خبر آمدنت را نسیم گفت، سر کلاس بودم، یادم آمد آن آخرین شبنشینی مان را، من و همه ی شما! شقایق ها آمدنتان را قامت بسته اند، شهر را تکاپویی ست، دل من را نیز سالهاست خبری از شما نبود، اما امروز، گفتند یکی از برادران می آید. یکی از شما ۲۱نفر. اولش مهمان بودم، […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|