ارسال های برچسب زده شده تعريف

2008/09/27

غیر ممکن !

هیچ چیز غیر ممکن نیست گاهی فقط زمان هنوز بالغ نیست …(بر گرفته از یک کامنت)

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/09/26

مینی مال !

خوب است دیگر مینی مال نویس یعنی تند تند نویس!

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|