ارسال های برچسب زده شده تنهايي

2008/09/27

رویا !

رفت … باور میکردی بدون خداحافظی بره ؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/09/26

سوال !

– ناراحت شدی؟– نه ، فقط حس خوشحالی مو از دست دادم

» باقی این نوشته را بخوانید ...

خاک + باران !

عطر آمدن توست که مستم می کند یا بوی خاک های نم خورده؟ چقدر کم دارمت …

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|