ارسال های برچسب زده شده حسین

2011/12/05

نه بر مصیبت حسین

تو امشب گریه کردی من امشب برای اولین بار لرزیدن صدایت، بغضت، گریه ت را دیدم.. گریه نه بر حسین در عصر عاشورا که گریه بر ظلم بر حسین، در عصر حاضر اشک تو را دیدم بزرگ مرد، آنجا که گفتی؛ حسین آمد تا درس عزت بیاموزدمان، تا یادمان دهد بر حق بمانیم. حسین در […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|