ارسال های برچسب زده شده خدمت

۱۳۹۷/۰۵/۱۲

برای خدمت، به وقت تازه شدن

همین یکی دو هفته پیش سالگرد یکی از مهمترین نقاط عطف زندگی من بود. آدم مگر در زندگی چند نقطه عطف دارد؟ به دنیا آمدن ، زبان باز کردن و ناطق شدن، انتخاب رشته و علاقه مندی های درسی و.. ، ازدواج . ولی اتفاق های عاشقانه ای در زندگی می افتد که شاید سر […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

۱۳۹۶/۰۴/۲۵

خ مثل خاطره، مثل خادم

خادمانه ها ۱

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|