ارسال های برچسب زده شده خصيصه

2008/10/01

راست میگی !

از همه گداتر همون همونههمونه که پولدرا تره !

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/09/27

سیب زمینی !

این یه خصیصه مثبته که آدم سیب زمین بی رگ نباشه ! ، نه سیب زمینی؟!

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|