ارسال های برچسب زده شده خواب

2012/08/02

باور بکن تنهایی‌م را..

یک “تنهایی” داریم یک “تنهاییِ آمیخته با حسرتِ نبودن “داریم.. به خواب می زنم خودم را حسرت؛ برای نبودنت برای نبودنم پی نوشت: النوم اخ المرگ خواب دست من ست، کاش دیگری هم در اختیارم می بود.. ش

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|