ارسال های برچسب زده شده دختر،

2009/10/21

بی ربط به مناسبت روز دختر

بسم الله هیچ کس دیر آمدنت را سرزنش نخواهد کرد برای اینکه نخواسته ای در شلوغی همه وقته ی اتوبوس بالاجبار و شبیه خیلی های دیگر وارد قسمت مردانه ی اتوبوس شوی. باور کن.اگر هم کرد تحویل نگیر ارادتی که خدمت این بخش از جامعه نداریم حداقل روزشان را به قدر یک پست ارزش نهیم!این […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|