ارسال های برچسب زده شده دلبستن

2008/12/21

دلبستن!

چه حس مسخره ایست دل‌بستن … ؛ خدایا مگر برای خودت نیافریده بودی اش؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|