ارسال های برچسب زده شده دل

2012/08/01

قهوه

دست دلم را گرفتم و رفتم..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2010/11/22

هیچ‌گاه تا بدین پایه عاشق نشده اند؛ مرغ‌عشق‌ها!

روز اول که به محل کار آمدم از فضایش خوشم آمد، هرچند دفتر ما موقتا در این ساختمان بود و در کنار باقی دوستان سازمان اما فضایش از دیگر فضاهای اداری خیلی زیباتر بود، مدیر اینجا که همکار مدیر ماست در اتاق‌ش چند تا ماهی کوچولوی ریز دارد کنار هم وول می خورند در یک […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|