ارسال های برچسب زده شده رفاقت

2008/09/26

مدیر!

ببین ؛ مدیر بهتره یا رفیق؟ ها؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|