ارسال های برچسب زده شده رمضان

2012/08/06

و جعلت فیه لیله‌القدر

هر ماه رمضان که نزدیک می‌شود یاد دستهایم می‌افتم که چقدر خالی‌ند شانه هایم که سنگین‌ند مردم نمی‌بینند، خودم که می‌بینم، خودم که می‌دانم یادم‌ست چه‌ها کرده‌م؛ نگاه‌ها سخن‌ها سکوت‌ها رفتن‌ها و نرفتن‌ها انجام دادن‌ها و ندادن‌ها.. هر رمضانی که می آید فکر میکنم به حاجاتی که سال پپش در لیله القدر خواسته بوده ام […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|