ارسال های برچسب زده شده زندگي

2013/09/24

دلم گرفته است..

نشسته ام و فکر می کنم. چقدر بد است که آدمی، یک مقاطعی از زندگی را نتواند زندگی کند… پسری که پدرش در نوجوانی فوت می شود و باید زود مرد شود، و عهده دار مادر و خواهرش، جوانی را زندگی نمی کند و مستقیم باید وارد فضای بعدش بشود. دختری که مادرش فوت می […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|