ارسال های برچسب زده شده سيب زميني

2008/09/27

سیب زمینی !

این یه خصیصه مثبته که آدم سیب زمین بی رگ نباشه ! ، نه سیب زمینی؟!

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|