ارسال های برچسب زده شده سکوت

2009/09/20

عیدی!

زیر آسماندر سکوتاختلاط دو باران راقدم می زدم…

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/10/26

سکوت

بسم الله چند وقتیه دچار سکوتی دیجیتال شدم ، در همه جای این بی سر و ته مکان پی نوشت: اینجا هم خبری نیست باور کنید مشترک مورد نظر تعطیل است در انظار عمومی

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|