ارسال های برچسب زده شده عاشقي

2009/11/02

آفتابگردان میمیرد!

خورشید که رفت همه‌ی دنیا هم اگر نور شود… آفتاب گردان میمیرد! تیتر و متن هر دو از اینجا

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|