ارسال های برچسب زده شده غایب

2010/04/06

غایب!

می گذرد زمان،و کسی نمی‌فهمد نبودنت راراحت باش ..راحت بمیر ..

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|