ارسال های برچسب زده شده فراق

2012/06/22

اوقات فراغت!

این‌بار که بپرسد: اوقات فراق‌ت را چگونه گذراندید؟ خواهم نوشت: فراق یار نه آن می‌کند که بتوان گفت..    

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|