ارسال های برچسب زده شده فطرت

2008/10/01

و اعتکافی که با ماه مبارک تمام شد

بسم الله۱- امروز عید است ، عید فطر !فطر و فطرت ظاهرا معانی نزدیکی دارند و تصور می کنم عید بازگشتن به خود است عید فطرو بازگشتن زمانی معنا پیدا می کند که آدمی با زمان شروعش در یک موقعیت باشد ( به عبارتا اخری تاریخ ۱/۱/۱!)و از آن طرف ماه آمرزش استانگار خدا همه […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|