ارسال های برچسب زده شده فیلتر

2010/04/06

خب من چجوری به شما ایمل بزنم؟!

آقای محترم ِ عمو فیلتر باف ! (بـــــــله!) خب شما یه کم از خود خجالت بکش، وقتی خود ایمیل ما رو هم فیلتر کردی،من چجوری به ” filter@dci.ir“ایمیل به زنم!؟خب یه کم فکر کن با خودتاَه

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|