ارسال های برچسب زده شده قياس ، ابليس

2012/04/18

فإن اول من قاس..

قیاس کردن آدمها با یکدیگر در هر سطح و با هر نوع و هر نیتی و به هر مقداری، اشتباه است.. آدم ها را با خودشان مقایسه کنید. تیتر: حدیثی از امام صادق(ع) که فرمود: قیاس نکنید، همانا اولین کسی که قیاس کرد، ابلیس بود.

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|